Het Heckrund

Bij ochtendgloren geeft het licht een gouden gloed aan de natuur, walsend met de laaghangende mist. Aan de randen van de velden lijken schaduwen te grazen. Het zijn zwarte, zware, gehoornde beesten die knap contrasteren met de zachtheid en lichtheid van de natuur in de ochtend. De kudde komt dichterbij. Sommige Heckrunderen briezen, andere stampen met hun hoeven in de weidegrond.

Een gereconstrueerd ras

De oeros is de voorouder van de runderen. Het dier bestond al in de prehistorie in het wild en figureerde dus op vele grotwanden uit die tijd. Er werd veel gejaagd op oerossen. De laatste dieren van deze soort verdwenen in Polen in de 17e eeuw. Aan het begin van de 20e eeuw probeerden twee Duitse biologen, de broers Heck, het ras te reconstrueren en zo ontstond er een nieuwe soort, erg gelijkend op de originele oeros: het Heckrund. Eigenlijk gaat het om een kruising verschillende runderrassen: het Corsicaans bergrund voor de kleuren, de Spaanse vechtstier voor het gespierde figuur, het Camarguerund voor de hoorns en andere rustieke rassen.

Het Heckrund is een robuust dier dat weinig zorg nodig heeft en weinig eisen stelt qua voeding. Het is goed bestand tegen allerlei weersomstandigheden, zelfs tot -30°C, en kan dus het jaar rond buiten leven. Vandaag is het Heckrund gedomesticeerd en wordt het vooral ingezet om spontane herbebossing tegen te gaan en lastige natuurgebieden te onderhouden.

Voorouder van de runderen

Sociaal leven

Heckrunderen leven in gemengde kuddes. Er is geen specifieke bronsttijd. Een vrouwtje is maar liefst 284 dagen zwanger en bevalt vervolgens van één kalf.

Wist je dat...

… de oeros één van de meest iconische figuren is in de Grotten van Lascaux? De overeenkomst met het Heckrund is trouwens niet 100 %. Volgens wetenschappers was de prehistorische oeros namelijk veel groter (tot 3 m lang en 2 m groot) en zwaarder (tot 900 kg). Volgens de wetten van genetica is het onmogelijk om een ras écht te reconstrueren. Het Heckrund is dus in feite een nieuw ras dat qua genetica erg dicht aanleunt bij de prehistorische oeros.

… Heckrunderen inmiddels over heel Europa verspreid zijn? Sommigen werden geïntroduceerd in een natuurgebied of op een braakliggend terrein om ervoor te zorgen dat deze niet spontaan herbebost werden.  

section.option.background.data.alt

Ontdek de Europese Big 5

De bizon, de veelvraat, de wolf, de lynx en de bruine beer