Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online contracten van aankoop/verkoop van tickets of abonnementen die afgesloten worden via de website van het Domein van de Grotten van Han.

Artikel 2 - Definities

De verkoper is:
N.V. Grotten van Han
BTW: BE 0405.618.366
Rue Joseph Lamotte, 2
5580 Han-sur-Lesse – België
Tel: +32 (0)84 37 72 13
Fax: 32 (0) 84 37 77 12
E-mail: info@grotte-de-han.be

De koper is elke persoon die een online aankoop of betaling van tickets of een abonnement verricht op de website van het Domein van de Grotten van Han.

Artikel 3 - Aanbod

De informatie die de producten en diensten omschrijft die kunnen aangekocht worden op de website van het Domein van de Grotten van Han, vormt een aanbod tot verkoop. Behoudens een expliciete tegengestelde vermelding, is het aanbod geldig voor de aankopen zoals ze voorgesteld worden op de website. Niettemin kan het Domein van de Grotten van Han niet gehouden worden aan een aanbod dat om redenen onafhankelijk van zijn wil, fouten zou bevatten.

Artikel 4 - Elektronische bewijzen

In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen elektronische bewijzen, zoals e-mails en registraties in informaticasystemen.

Artikel 5 - Betaling

De koper betaalt de aankoopprijs via een betalingssysteem van Europabank. De betalingsmodule wordt rechtstreeks beheerd door de onderneming Europabank. Geen enkele informatie met betrekking tot de betaling wordt overgemaakt aan het Domein van de Grotten van Han.Het Domein van de Grotten van Han kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het proces van de online betaling.

Artikel 6 - Voorwaarden voor gebruik

De koper engageert zich om de online aangekochte tickets of het abonnement enkel te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die vermeld zijn in het aanbod. Zij kunnen dus enkel gebruikt worden voor bezoeken in de periodes die omschreven zijn in het aanbod, tijdens de openingsdagen en -uren van het Domein. 

Het personeel van het Domein van de Grotten van Han heeft toestemming om een identiteitsbewijs te vragen aan elke persoon die een ticket met verlaagde prijs voorlegt of die een abonnement heeft.

Artikel 7 - Terugbetalingspolitiek

7.1 Van zodra de tickets aangekocht zijn door de klant, kunnen ze niet verwisseld, opnieuw verkocht of terugbetaald worden.

7.2 Een aangekocht ticket zal in geen enkele omstandigheid kunnen leiden tot terugbetaling, zelfs in het geval dat het ticket niet zou gebruikt zijn door de klant tijdens de periode van geldigheid.

Artikel 8 - Respect voor de intellectuele eigendom

De rechten op de intellectuele eigendom van de site en haar elementen horen toe aan het Domein van de Grotten van Han of aan derden. Het verkoopcontract dat wordt afgesloten tussen het  Domein van de Grotten van Han en de koper, geven deze laatste niet het recht om elementen van de site van het Domein van de Grotten van Han te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te posten, door te geven of te distribueren.

Artikel 9 - Bescherming van de privésfeer

Het Domein engageert zich om de wettelijke bepalingen betreffende het respect voor de privésfeer en de bescherming van gegevens met persoonlijk karakter, na te leven.

Artikel 10 - Verantwoordelijkheid

De bezoeker van het Domein betreedt een natuurgebied dat gevaren kan inhouden. Hij engageert zich om de veiligheidsregels na te leven die gegeven worden door het personeel of die geafficheerd zijn op het Domein. Hij engageert zich ook om te waken over de minderjarige kinderen die hem vergezellen. In het bijzonder zal hij toezien op volgende regels (niet beperkend):

  • Kleine kinderen aan de hand houden.
  • De dieren niet voederen en ze op geen enkele manier plagen.
  • Niet op de rotsen klimmen en het bewegwijzerd pad niet verlaten.
  • Armen, benen of hoofd niet naar buiten steken in een rijdend voertuig.
  • Kleine kinderen niet aan het uiteinde zetten van het voertuig.
  • Het voertuig niet te verlaten voor het volledig tot stilstand is gebracht.

Het Domein wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor elk ongeluk of elke schade die zich voordoet op het Domein, veroorzaakt door een onzorgvuldig gedrag of een gebrek aan voorzichtigheid van de bezoeker.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk geschil dat betrekking heeft op de contracten voor online aankoop/verkoop op de website van het Domein van de Grotten van Han is onderhevig aan de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Dinant zijn bevoegd. 

In geval van betwisting zal een gedrukte versie van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en van elke bijhorende vermelding die afgeleverd is in elektronische vorm, aanvaard worden in elke juridische, extra-juridische of administratieve procedure.

Artikel 12 - Annuleringsvoorwaarden van een Tree Tents overnachting of een Cocoon Village verblijf

In geval van annulering van meer dan 30 dagen voor de datum van de eerste overnachting, stelt het Domein voor om de overnachting naar een andere datum te verzetten tijdens het huidige seizoen (afhankelijk van beschikbaarheid en met betaling van het prijsverschil indien het nieuw gekozen verblijf duurder is). Indien dit niet mogelijk is, zal het volledig betaalde bedrag aan de koper worden teruggestort.

Als de koper om welke reden dan ook annuleert tussen de 30 en 15 dagen vóór de datum van de eerste overnachting, behoudt het Domein 50 % van het betaalde bedrag. Bij annulering tussen de 15 en 8 dagen houdt het Domein 75 % van dit bedrag in. Ten slotte, in geval van annulering binnen de 8 dagen of in geval van no-show zonder annulering, behoudt het Domein 100 % van het betaalde bedrag.

Goed om te weten: sommige banken bieden een annuleringsverzekering aan als een verblijf betaald wordt met een Gold of Platinum krediet kaart (in geval van annulering om dringende redenen, zie annuleringsvoorwaarden bij je bank).

Artikel 13 - Annulering van een Tree Tents overnachting of een Cocoon Village verblijf door het Domein van de Grotten van Han

In geval van een waarschuwing code “oranje” van de weersverwachtingen voor slecht weer, extreme wind of storm, overstromingen, onweer of andere gevallen van overmacht behoudt de directie zich het recht om een overnachting of verblijf te annuleren (zelfs op de dag van aankomst) en dit om veiligheidsredenen. In dit geval stelt het Domein voor om de overnachting of het verblijf kosteloos naar een andere datum te verzetten (binnen de 12 maanden). Indien er geen andere datum gevonden kan worden, wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort aan de koper. Er kunnen geen andere vergoedingen geclaimd worden.