Het bosrendier

De mist bevochtigt het mos dat als een elegante jurk over een boomstam ligt in het beukenbos. De heldere zonnestralen verlichten het bos tot in de meest verborgen en mysterieuze hoeken. Een bosrendier beweegt traag in deze wolk van licht en ziet het mos... Hij begint het op te peuzelen als een verrukkelijke dagschotel…

De prins van de toendra

Het bosrendier is een zeer oude dierensoort die al leefde in de Prehistorie, miljoenen jaren geleden. Hij kende toen dus mammoeten en wolharige neushoorns, dieren die intussen zijn uitgestorven. Maar hij overleefde alle klimaatveranderingen van het quartaire tijdperk.

Vandaag vind je het bosrendier nog in de bossen van Scandinavië en Karelië. Hij is perfect in staat om extreme weersomstandigheden en voedselschaarste te trotseren. In de winter migreert hij wel naar zuidelijkere gebieden. Zijn grootste natuurlijke vijand is de wolf die hem durft te volgen en op te jagen tijdens zijn lange trektocht.

Hij smult vooral van mos en korstmos. Om dat lekkers op te graven gebruikt hij zijn hoeven als een soort schop. Er wordt op bosrendieren gejaagd voor zijn vlees en vacht. Soms doet het bosrendier – zoals het gedomesticeerde rendier – dienst als trek- en draagdier. 

Houten kroon

Sociaal leven

Rendieren leven in kuddes, geleid door het mannetje of vrouwtje met het grootste gewei. Wanneer ze migreren, reizen ze zelfs in kuddes van een 1.000-tal dieren.

De bronstijd begint in de herfst. De mannetjes burlen om hun concurrenten te intimideren. Ze gaan ook hevige gevechten aan om vrouwtjes te imponeren. In de lente, na een zwangerschap van 7 tot 9 maanden, bevalt het vrouwtje van één kalf. Na 3 dagen moet het kleintje de kudde al kunnen volgen.

Wist je dat...

… zowel het mannetje als het vrouwtje een gewei dragen? Het mannetje verliest dit in de winter, het vrouwtje pas in de lente. Dat betekent dat de rendieren van de kerstman allemaal vrouwtjes moeten zijn!

section.option.background.data.alt

Ontdek de Europese Big 5

De bizon, de veelvraat, de wolf, de lynx en de bruine beer