Het Wildpark: de uitzonderlijke natuur rond de Grot

250 hectare aan bossen en valleien, adembenemende landschappen en dieren uit onze eigen streek die er in alle rust leven... Het verhaal van het Wildpark is er een van passie en bescherming, nauw verbonden met dat van de Grotten.

Toeristische pijler

In 1960 werden de Grotten erg populair. Er kwamen alsmaar meer toeristen, die de straten van het dorp overrompelden en vrij rondwandelden in de natuur rondom de Grotten.

Er ontstonden tal van nieuwe projecten: een camping in de Chavée (de vroegere vallei van de Lesse), een kabelbaan om het Boine-massief over te steken en zelfs een casino bovenop het massief!

Sommige dorpsbewoners begonnen wel te vrezen voor een grootse verstedelijking omwille van de toevloed van toeristen, die de buitengewone natuur zou beschadigen rondom de Grotten...

Akte voor bescherming

Jean Herman, uitbater van het Bellevue Hotel in het dorpscentrum en liefhebber van de lokale fauna en flora, slaagt erin het bestuur van de Société des Grottes te overtuigen om deze natuurlijke site te beschermen door er een Reservaat voor Wilde Dieren in te richten, gewijd aan Europese diersoorten. De Société des Grottes zet zich vervolgens in om een domein van 250 hectare in te richten waartoe het Boine-massief (boven de Grotten) en de Chavée (de opgedroogde vallei van de Lesse) behoren.

Dankzij deze tussenkomst van Jean Herman, die de Société des Grottes in contact brengt met buitenlandse dierenparken, kan het Domein de eerste twee beren verwelkomen: Doris en Daniel. En al vlug volgen ook tal van andere diersoorten zoals wolven, oerossen, bizons, herten en zoveel meer.

Inwijding

Het Reservaat voor Wilde Dieren werd ingewijd op 13 juli 1970. In zijn toespraak vertelde Jules de Montpellier, gedelegeerd bestuurder van de Société des Grottes onder meer dit:

“Wetende hoezeer de mens aan het eind van de 20ste eeuw nood heeft aan het vinden van evenwicht door contact met de natuur, geloven we dat dankzij het kuieren door dit reservaat, door de site te bewonderen, door de dieren die afstammen van zovele andere dieren die hier ooit leefden hier een rustig leven te zien leiden, hij een diepe vreugde zal vinden in dit toevluchtsoord, dat wij intact willen houden voor toekomstige generaties.”

Woorden die ook vandaag nog opmerkelijk actueel zijn!

Behoud van de biodiversiteit

De natuurlijke biodiversiteit van het Wildpark is zeer rijk. Een recente inventaris geleid door de natuurvereniging Natagora, vertelt ons dat er meer dan 2.000 verschillende dieren- en plantensoorten aanwezig zijn, waaronder vele erg zeldzame soorten in deze regio.

Het Wildpark ziet het als zijn missie om deze rijke biodiversiteit te behouden, en dat door deel te nemen aan verschillende programma’s voor het herstel van biotopen en de bescherming van de natuurlijk aanwezige, oorspronkelijke diersoorten.

Behoud van diersoorten

Onze missie gaat trouwens nog een stapje verder dan het behoud van de site, met haar authenticiteit en biodiversiteit. Vandaag herbergt het Wildpark meer dan dertig ingevoerde dierensoorten (ca. 650 individuen) uit de Europese fauna.

We geven prioriteit aan dieren die met uitsterven bedreigd zijn en laten hen zich hier voortplanten in gunstige omstandigheden om zo hun aantallen te vergroten. Daarnaast nemen we ook zoveel mogelijk deel aan programma’s om deze dieren weer in het wild te herintroduceren.

In het hart van het Domein: een rivier

Het leven in het Wildpark verloopt volgens het ritme van de Lesse en haar grillen. In periodes van hoge stijgingen, treedt de Lesse buiten haar oevers en neemt ze weer haar oorspronkelijke plek in, in de Chavée. Het Wildpark wordt dan afgesneden van het dorp door de rivier. De inwoners van Han zeggen dan dat ‘de Lesse draait’. Ontdek hier het fabuleuze verhaal van de rivier de Lesse!

section.option.background.data.alt

Op verkenning in de natuur

Sinds de oprichting, verwelkomde het Wildpark al zowat 9 miljoen bezoekers. Momenteel komen er jaarlijks ca. 300.000 bezoekers per jaar langs.

Sinds 2012 kan het Wildpark ook te voet bezocht worden via het Wandelpad. Meer dan een derde van de bezoekers kiezen voor dit pad dat 3 tot 6 kilometer lang is.

Ethisch en Wetenschappelijk Comité

In 2018 richtte het Domein een Ethisch en Wetenschappelijk Comité op voor het Wildpark. Dit comité groepeert verschillende wetenschappelijke en institutionele partners die actief zijn voor het Wildpark en wordt voorgezeten door onze vaste dierenarts Goulven Rigaux. Het comité heeft als taak advies te bieden over alle kwesties die te maken hebben met het welzijn van de dieren en de biodiversiteit. Daarnaast staat het ook in voor de uitwisseling van informatie tussen de verschillende leden over de wetenschappelijke activiteiten in het Wildpark.

Onze missie

Geconfronteerd met de huidige wereld, is het Wildpark meer dan ooit gemotiveerd om zijn missie uit te voeren: met zoveel mogelijk mensen deze natuurpracht delen, inclusief de biodiversiteit en actief deelnemen aan het behoud ervan.

Ben je klaar voor een reis naar de oorsprong van de wereld?