Archeologie

Al decennialang onderzoeken we de mysterieuze rivier de Lesse in en nabij de Grotten. Ze blijkt een waardevolle bron van informatie en ze ontsluiert tal van geheimen over de boeiende ondergrondse wereld van Han-sur-Lesse.

De rivier, bewaakster van sporen uit het verleden

In 1902 worden de eerste archeologische vondsten gedaan in de Grotten van Han. Edouard de Pierpont herkent verschillende vormen van menselijke bezetting op diverse plekken in de Grotten. Ze wijzen op sporen die teruggingen tot de Romeinse Tijd en zelfs het stenen tijdperk.

In 1959 ontdekt Paul Cornet, technieker in de Grot, skeletten en stukken keramiek, bovenop de kleinheuvel die de ondergrondse Lesse omboordt, dichtbij het Hol van Han. Hij bespreekt dit met Marc Jasinski, duiker-speleoloog, en samen komen ze tot dezelfde conclusie: dankzij de erosie van de rivieroever, zijn de objecten die er zich bevonden wellicht in het water gevallen.

De bodem van de rivier wordt onderzocht en het resultaat overstijgt alle verwachtingen: er worden sporen gevonden uit periodes van het bronzen tijdperk tot de moderne tijd.

Een majestueuze archeologische site

Het archeologisch onderzoek van de rivierbedding start in 1963. Onder leiding van Marc Jasinski – en later Albert Henin - ontdekken de duikers honderden objecten. En zelfs nu, decennia later, zijn er nog steeds opgravingen aan de gang onder leiding van het CRAF (Centre de Recherches Archéologiques Fluviales).

In PrehistoHan kan je veel van de archeologische vondsten bekijken van de afgelopen 60 jaar, samen met filmpjes, maquettes en foto’s. 

Duizenden jaren terug in de tijd...

Van het mesolithicum...

De eerste sporen van menselijke aanwezigheid in de Grotten dateren van het mesolithicum, zowat 10.500 jaar geleden. Rond 2.000 voor Chr. werden de Grotten bezocht door volkeren uit het late neolithicum. De sporen vanuit deze periode zijn talrijk: bijlen, voorwerpen in silex, werktuigen in hertengewei, dierentanden, geperforeerde stenen...

De meeste voorwerpen vinden we echter uit de periode aan het einde van het bronzen tijdperk, van 1.100 tot 800 voor Chr. De hoeveelheid en rijkdom van de vondsten maken van Han een van de belangrijkste sites in West-Europa voor deze periode: speerpunten, zwaarden, bijlen (waarvan zelfs eentje met een houten handvat), spelden (meer dan 200), messen, scheermessen, werktuigen in brons, decoratieve elementen waaronder een ketting met gouden schijven.

… tot de Moderne Tijd

En ook mensen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd lieten hun sporen na in de Grot. Zo werd er een tablet gevonden waarop een militair getuigschrift te lezen staat, uitgereikt door Keizer Trajanus in het jaar 108.

Andere ontdekkingen laten ons toe om de aanwezigheid van de mens te volgen in de Grotten van de middeleeuwen tot de moderne tijd.

De functie van de Grotten is duidelijk geëvolueerd doorheen de tijd. Een schuilplek, een heiligdom, een verstoppplek voor boeven... De archeologische studies worden nog steeds voortgezet. Beetje bij beetje ontsluiert het mysterieuze en rijke verleden van de Grotten van Han zich voor ons...

Romeins militair diploma