Alweer een knappe actie voor het behoud van diersoorten op het Domein!

13 juli 2020

Ken je de geelbuikvuurpad? Deze kleine padachtige kikker was zo goed als verdwenen uit België. Gelukkig overleeft het beestje voorlopig dankzij wat hulp van de mens, hoewel het nog altijd een bedreigde diersoort is.

De geelbuikvuurpad leefde oorspronkelijk in valleien, in waterplassen te midden van het bos. Maar door veranderingen in zijn omgeving werd hij daar weggedreven. Aan het begin van de 20e eeuw vond je hem dan ook meer in diepe sporen gevuld met water, drinkbakken, verlaten groeven en op andere plekken met stilstaand water. In de jaren 70 dacht men dat deze soort verdwenen was in onze contreien. Maar… een anoniem persoon heeft de laatste geelbuikvuurpadden nog kunnen redden op de site van Sart-Tilman. In 2006 maakte hij dit nieuws bekend. Hij had al jarenlang de soort gekweekt in een groeve speciaal ingericht voor dit diertje. Hij heeft zo dus voor de overleving van deze diersoort in België gezorgd!

Sindsdien werd er een programma opgestart om de geelbuikvuurpad te herintroduceren, in samenwerking met Natagora, het DNF en Defensie. Zo zijn er tussen 2009 en 2012 maar liefst 7.805 kikkervisjes (komende van de populatie gered in Sart-Tilman) losgelaten op het militair oefenterrein van Marche-en-Famenne.

In 2019 kreeg bovendien het LIFE-project in Quarries het startsein, een samenwerking tussen SPW-DNF, Natagora en het Domein van de Grotten van Han. Bedoeling? De geelbuikvuurpad herintroduceren in de groeven. Dat is namelijk de ideale leefomgeving voor deze diertjes. Hier kunnen ze zich vlot voortplanten. Bovendien helpen ook andere lopende projecten de populatie van geelbuikvuurpadden door de herinrichting van bepaalde zones in Wallonië.

In deze context heeft het Domein van de Grotten van Han 8 volwassen geelbuikvuurpadden verwelkomd: 4 vrouwtjes en 4 mannetjes. Op deze manier hopen we hen in de wilde natuur te herintroduceren, in de groeven. We hebben hier specifieke infrastructuren voorzien zodat de verzorgers van het Wildpark hun evolutie nauw kunnen opvolgen.

En goed nieuws: deze inspanningen hebben al heel wat opgebracht! Dankzij een eerste voortplanting hebben we alvast 46 kikkervisjes vrijgelaten op 29 juni. Enkele dagen later, op 9 juli, lieten we nog eens 57 kikkervisjes los in een groeve in een Luikse regio.

Dieren verzorgen en vervolgens vrijlaten in de natuur, dat is vanzelfsprekend dé missie van onze verzorgers. We zijn dan ook erg trots dat dit gelukt is met deze kleine bedreigde diersoort.

Aangezien het LIFE-project een succes is, zetten we de opdracht voort! Een tweede voortplantingsmoment op het Domein heeft alvast 750 kikkervisjes opgeleverd. Zij worden als alles goed gaat vrijgelaten binnen een zestal weken!

De geelbuikvuurpad, een fascinerend beestje!

Deze kleine padachtige kikker heeft een felgele buik – zoals zijn naam al doet vermoeden – en pupillen in de vorm van hartjes. Tijdens het paarseizoen produceert hij kwaakgeluiden die wel doen denken aan een klok. Hij heeft echter geen kwaakblaas en kan dus niet erg luid kwaken.

Het is een discreet diertje en bijgevolg moeilijk te vinden. Zijn bruingrijze rug is de perfecte camouflage. Pas wanneer hij zich in het nauw gedreven voelt, toont hij zijn felgele buik. Zo waarschuwt hij namelijk dat hij een gif kan uitscheiden. Een slimme afweermethode!