Een nieuwe boomgaard in het Wildpark

2 november 2018

Aan de ingang van het Wildpark ligt een terrein van meer dan 20.000 m² waarop vroeger maïs geteeld werd. Het terrein had echter een lage biodiversiteit. Dus besloten we dit aan te pakken. We plantten er een boomgaard specifiek om 50 soorten fruitbomen te behouden. Bovendien zetten we er een dubbele haag van 160 m in samenwerking met Natagora. De boomgaard en de haag behoren als het ware tot ons landschap en behouden er de uiterst belangrijke biodiversiteit. 

Het doel van deze aanplanting? De habitat van de door het LIFE-project geselecteerde diersoorten verbeteren. Het gaat meer bepaald om de grauwe klauwier, de ingekorven vleermuis of wimpervleermuis, de kleine en de grote hoefijzerneus (vleermuizen).

De kleine en grote hoefijzerneus zijn bedreigde diersoorten. Hoewel er vijftig jaar geleden nog honderdduizenden te vinden waren, is hun aantal inmiddels al zodanig afgenomen dat er nog maar enkele honderden zijn. Op het Domein van de Grotten van Han leven nog een paar kolonies. Ze gebruiken het ondergronds grottenstelsel tijdens hun winterslaap en maken bijgevolg graag hun woonplaats in de zomer dicht bij de grotten.

Al jarenlang proberen we deze diertjes een duwtje in de rug te geven. Na de creatie van een kraamkamer in de oude tramhalte Tivoli, centraal in het Wildpark, hopen we nu ook met de nieuwe beplanting van het terrein hun voedselvoorraden een boost te geven. Dit land wordt namelijk onderhouden door Schotse runderen. Zij trekken coprofage insecten aan – insecten die uitwerpselen eten – die op hun beurt vleermuizen aantrekken.

Dit project past perfect in de voortdurende investering in duurzame ontwikkeling. Het Domein van de Grotten van Han neemt actief deel aan het behoud van lokale fauna en flora met tal van projecten. Zo bieden we onderkomen aan de grootste (gekende) populatie van de gladde slang (Coronella austriaca) in België. We herstellen ook kalkgrasland geschikt voor een uiterst zeldzame vlinder, de zomererebia (Erebia aethiops). Verder creëerden we een kraamkamer voor één van de meest bedreigde vleermuissoorten, de kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros). Dit alles in samenwerking met de Service Publique de Wallonie of SPW.

De biodiversiteit van de site wordt bovendien nog verrijkt door de aanwezigheid van zwarte bijenkorven (oorspronkelijk uit deze regio). Zij dragen bij aan de bestuiving van bloemen en fruitbomen.